Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Ikoner och emblem

I ikonvyn visar Nautilus filer och mappar som ikoner. Du kan lägga till emblem till de här fil- och mappikonerna. Ett emblem är en liten ikon som du kan lägga till ett objekt för att ge det en synlig markering. Om du till exempel vill markera att en viss fil är viktig kan du lägga till emblemet Viktig till den filikonen för att skapa följande synliga effekt:

Filikon med emblemet Viktig.

Du hittar mer information om hur du lägger till ett emblem till en ikon i avsnittet Så här lägger du till ett emblem till en fil eller mapp.

I följande tabell beskrivs strukturen för filikonen:

Komponent 

Beskrivning  

Emblemet Viktig.

Emblem. Det här är emblemet Viktig.

Filikon med förhandsgranskningstext.

Ikon som representerar filen. Den här ikonen innehåller en förhandsgranskning av filens innehåll. 

Ikonrubrik.

Ikonrubrik. Du kan ändra vilken sorts information som visas i ikonrubriken. 

Nautilus innehåller standardemblem för följande typer av objekt:

Standardemblemen ändras beroende på vilket tema du använder. I följande tabell visas standardemblemen för temat Standard.

Standardemblem 

Beskrivning 

Emblem för symbolisk länk.

Symbolisk länk 

Emblemet för endast läsrättigheter.

Endast läsrättigheter 

Emblemet för inga läsrättigheter och inga skrivrättigheter.

Inga läsrättigheter och inga skrivrättigheter