Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Sidopanel

Sidopanelen kan innehålla följande element: