Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Visningspanel

I visningspanelen kan du visa innehållet i följande:

Nautilus innehåller visningskomponenter som du kan använda för att visa vissa filtyper i visningspanelen. Du kan till exempel använda ett bildvisningsprogram för att visa PNG-filer (Portable Network Graphics) i visningspanelen. I följande bild visas en PNG-fil i visningspanelen.

Nautilus-fönster med ett oformaterat textdokument i visningspanelen.

Det finns en del fördelar med att visa filer i visningspanelen:

Du kan dock inte redigera filer i visningspanelen.

I Nautilus finns också vyer, som du kan använda för att visa innehållet i mappar på olika sätt. Du kan till exempel visa innehållet i en mapp i följande vyer:

Använd menyn Visa för att välja hur du vill visa en mapp. Du hittar mer information om vyer i avsnittet Använda vyer för att visa filer och mappar.