Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Så här redigerar du ett bokmärke

Om du vill redigera bokmärken gör du så här:

 1. Välj Bokmärken -> Redigera bokmärken. Dialogfönstret Redigera bokmärken visas.

 2. Markera bokmärket på vänster sida av dialogfönstret Redigera bokmärken. Redigera bokmärket på höger sida av dialogfönstret Redigera bokmärken så här:

  Dialogfönsterelement 

  Beskrivning  

  Namn

  Använd den här textrutan för att skriva in ett namn som identifierar bokmärket på menyn Bokmärken.

  Plats

  Använd det här fältet för att ange bokmärkets plats.  

 3. Om du vill ta bort ett bokmärke markerar du det på vänster sida av dialogfönstret. Klicka på Ta bort.