Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Så här lägger du till ett bokmärke

Visa det objekt som du vill lägga till bokmärket för i visningspanelen. Välj Bokmärken -> Lägg till bokmärke.