Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Så här anger du visningsinställningar

Du kan ange en standardvy och standardinställningar för ikonvyer och listvyer. Ange standardinställningar för vyer i Nautilus-fönster genom att välja Redigera -> Inställningar. Välj Vyer i dialogfönstret Inställningar.

Dialogfönstret Inställningar, delen Vyer. Texten beskriver bilden.

Tabell 7–7 visar de inställningar som du kan ändra. Dialogfönstret Inställningar innehåller grupprutorna Standardalternativ för ikonvyn och Standardalternativ för listvyn. Grupprutorna innehåller till största delen samma element. Alla dialogfönsterelement beskrivs i Tabell 7–7.

Tabell 7–7 Visningsinställningar

Dialogfönsterelement 

Beskrivning 

Visa nya mappar med

Välj standardvy för mappar. När du öppnar en mapp visas den i den vy du väljer. 

Ordna objekt

Välj hur du vill sortera objekt i mappar som visas i den här vyn. 

Standardzoomnivå

Välj standardzoomnivå för mappar som visas i den här vyn. Zoomnivån anger storleken på objekt i en vy. 

Sortera i omvänd ordning

Välj det här alternativet om du vill sortera objekt i den här vyn i omvänd ordning. Om du väljer det här alternativet sorteras objekt i omvänd ordning jämfört med det som du har valt för Ordna objekt. Du kanske har valt Efter namn i listrutan Ordna objekt. Då kan du välja alternativet Sortera i omvänd ordning om du vill sortera objekten i omvänd bokstavsordning.

Använd kompakt layout

Endast ikonvy. Välj det här alternativet om du vill ordna objekt så att de placeras närmare varandra i mappen.