Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Så här väljer du ett Nautilus-tema

Exempelvis innehåller Nautilus teman som du kan använda för att ändra utseendet på Nautilus-fönster och skrivbordet. Om du vill ange inställningar för teckensnitt och tema för fönster och skrivbordsbakgrund i Nautilus väljer du Redigera -> Inställningar. Välj Utseende i dialogfönstret Inställningar.

Dialogfönstret Inställningar, delen Utseende. Texten beskriver bilden.

Tabell 7–8 visas de teckensnitt och temainställningar som du kan ändra.

Tabell 7–8 Inställningar för utseende

Dialogfönsterelement 

Beskrivning  

Nautilus-teman

Om du vill ändra Nautilus-tema väljer du ett tema i listan.

Lägg till tema

Om du vill lägga till ett nytt Nautilus-tema klickar du på knappen Lägg till nytt tema. Ett dialogfönster visas. Använd dialogfönstret för att hitta det nya temat.