Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Så här anger du inställningar för nya fönster

Ange inställningar för nya Nautilus-fönster genom att välja Redigera -> Inställningar. Välj Fönster i dialogfönstret Inställningar.

Dialogfönstret Inställningar, delen Fönster. Texten beskriver bilden.

Tabell 7–9 visar de fönsterinställningar som du kan ändra.

Tabell 7–9 Inställningar för nya fönster

Alternativ 

Beskrivning  

Öppna varje fil eller mapp i ett nytt fönster

Välj det här alternativet om du vill öppna ett nytt fönster varje gång du öppnar en fil eller mapp. 

Visa sidopanel

Välj det här alternativet om du vill visa en sidopanel i nya fönster. 

Visa verktygsrad

Välj det här alternativet om du vill visa en verktygsrad i nya fönster. 

Visa adressrad

Välj det här alternativet om du vill visa en adressrad i nya fönster. 

Visa statusrad

Välj det här alternativet om du vill visa en statusrad i nya fönster.