Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Så här anger du inställningar för skrivbordet och Papperskorgen

Om du vill ange inställningar för skrivbordet i Nautilus och för Papperskorgen väljer du Redigera -> Inställningar. Välj Skrivbord och papperskorg i dialogrutan Inställningar.

Dialogfönstret Inställningar, delen Skrivbord och Papperskorg. Texten beskriver bilden.

Tabell 7–10 visar vilka inställningar för skrivbordet och Papperskorgen som du kan ändra.

Tabell 7–10 Inställningar för fönster och skrivbord

Alternativ 

Beskrivning  

Använd Nautilus för att rita skrivbordet

Välj det här alternativet om du vill att Nautilus ska hantera skrivbordet. Om du inte vill att Nautilus ska hantera skrivbordet kan du inte göra följande:

  • Använda Skrivbord-menyn.

  • Använda Nautilus för att ändra mönster eller färg på skrivbordsbakgrunden.

  • Använda programstartarna Hem och Papperskorg i Nautilus. Programstartarna Hem och Papperskorg visas inte på skrivbordet.

Använd din hemmapp som skrivbord

Välj det här alternativet om du vill använda din hemmapp i stället för standardmappen som skrivbordsmapp. Om du väljer det här alternativet visas innehållet i din hemmapp som objekt på skrivbordsbakgrunden. 

Fråga innan papperskorgen töms eller filer tas bort

Markera det här alternativet om du vill visa ett bekräftelsemeddelande innan Papperskorgen töms eller filer tas bort.

Inkludera ett borttagningskommando som åsidosätter papperskorgen

Markera det här alternativet om du vill lägga till menyobjektet Ta bort på följande menyer:

  • Menyn Redigera.

  • Popupmenyn som visas när du högerklickar på en fil, mapp eller objekt på skrivbordsbakgrunden.

Om du markerar ett objekt och väljer menyobjektet Ta bort så tas objektet bort omedelbart från filsystemet.