Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Ange inställningar för ikon- och listvyer

Om du vill ange inställningar för objekt i ikon- och listvyer väljer du Redigera Inställningar. Välj Ikon- och listvyer i dialogfönstret Inställningar.

Visar dialogfönstret Inställningar, delen Ikon- och listvyer. Texten beskriver bilden.

Tabell 7–11 visar en lista med inställningar som du kan ändra för objekt i ikon- och listvyer.

Tabell 7–11 Inställningar för ikon- och listvyer

Alternativ 

Beskrivning 

Aktivera objekt med ett enkelklick

Markera det här alternativet om du vill utföra standardåtgärden för ett objekt när du klickar på objektet. Om det här alternativet är markerat och du pekar på ett objekt så blir objektets rubrik understruken.  

Aktivera objekt med ett dubbelklick

Markera det här alternativet om du vill utföra standardåtgärden för ett objekt när du dubbelklickar på objektet. 

Kör filer när de klickas

Markera det här alternativet om du vill köra en körbar fil när du väljer den körbara filen. En körbar fil är en textfil som kan köras, ett skalskript. 

Visa filer när de klickas

Markera det här alternativet om du vill visa innehållet i en körbar fil när du väljer den körbara filen. 

Fråga varje gång

Markera det här alternativet om du vill visa en dialog när du väljer en körbar fil. Du tillfrågas om du vill köra eller visa filen.  

Dolda filer

Markera det här alternativet om du vill visa dolda filer i visningspanelen. Det första tecknet i en dold fil är en punkt (.). 

Säkerhetskopierade filer

Markera det här alternativet om du vill visa säkerhetskopior i visningspanelen. Det sista tecknet i en säkerhetskopia är ett tildetecken (~). 

Specialflaggor i fönstret Egenskaper

Markera det här alternativet om du vill visa följande specialflaggor på fliken Rättigheter i fönstret Egenskaper:

  • Ange användar-ID

  • Ange grupp-ID

  • Tröga

Mappar före filer

Markera det här alternativet om du vill lista mappar före filer när du sorterar i en mapp.