Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Inställningar för ikonrubriker

En ikonrubrik visar namnet på en fil eller mapp i en ikonvy. Ikonrubriken inkluderar också ytterligare tre objekt med information om filen eller mappen. Den informationen visas efter filnamnet. I normala fall visas endast ett objekt med information, men när du zoomar in en ikon visas ytterligare information. Du kan ändra vilken ytterligare information som ska visas i ikonrubriker.

Om du vill ange inställningar för ikonrubriker väljer du Redigera Inställningar. Välj Ikonrubriker i dialogfönstret Inställningar.

Visar 
dialogfönstret Inställningar, delen Ikonrubriker. Texten beskriver bilden.

Markera objekten med information som du vill visa i ikonrubriken i de tre listrutorna. Markera det första objektet i den första listrutan, markera det andra objektet I den andra listrutan och så vidare. I följande tabell beskrivs objekten med information som du kan välja:

Information 

Beskrivning 

Storlek

Markera det här alternativet om du vill visa storleken för ett objekt. 

Typ

Markera det här alternativet om du vill visa beskrivningen av MIME-type för objektet från inställningsverktyget Filtyper och program för skrivbordet.

Modifieringsdatum

Markera det här alternativet om du vill visa det senaste modifieringsdatumet för objektet. 

Ändringsdatum

Markera det här alternativet om du vill visa det senaste ändringsdatumet inode för objektet. En inode är en datastruktur som innehåller information om individuella filer i UNIX-filsystem. Varje fil har en inode. En inode innehåller nod, typ, ägare och plats för en fil.

Åtkomstdatum

Markera det här alternativet om du vill visa datumet som objektet senast användes. 

Ägare

Markera det här alternativet om du vill visa objektets ägare. 

Grupp

Markera det här alternativet om du vill visa gruppen som objektets ägare tillhör. 

Rättigheter

Markera det här alternativet om du vill visa objektets rättigheter som tre uppsättningar av tre tecken, till exempel -rwxrw-r--.

Rättigheter på oktal form

Markera det här alternativet om du vill visa objektets rättigheter på oktal form, till exempel 764.

MIME-typ

Markera det här alternativet om du vill visa objektets MIME-typ. 

Inget

Markera det här alternativet om du inte vill visa information om objektet.