Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Så här anger du inställningar för sidopanelen

Ange inställningar för sidopanelen genom att välja Redigera -> Inställningar. Välj Sidopaneler i dialogfönstret Inställningar.

Dialogfönstret Inställningar, delen Sidopaneler. Texten beskriver bilden.

Tabell 7–12 visas de inställningar för sidopanelen som du kan ändra.

Tabell 7–12 Inställningar för sidopanelen

Alternativ 

Beskrivning  

Historik

Välj det här alternativet om du vill visa fliken Historik i sidopanelen.

Anteckningar

Välj det här alternativet om du vill visa fliken Anteckningar i sidopanelen.

Träd

Välj det här alternativet om du vill visa fliken Träd i sidopanelen.

Visa endast mappar

Välj det här alternativet om du vill visa enbart mappar på fliken Träd.