Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Så här anger du inställningar för prestanda

Vissa funktioner i Nautilus kan påverka hur snabbt Nautilus svarar på indata. Du kan ändra beteendet för vissa av funktionerna för att förbättra Nautilus prestanda. För varje prestandainställning kan du välja ett av de alternativ som beskrivs i följande tabell:

Alternativ 

Beskrivning  

Alltid

Utför åtgärden både för lokala filer och för filer på andra filsystem. 

Endast lokal fil

Utför åtgärden endast på lokala filer. 

Aldrig

Utför aldrig åtgärden.  

Ange inställningar för prestanda genom att välja Redigera -> Inställningar. Välj Prestanda i dialogfönstret Inställningar.

Dialogfönstret Inställningar, delen Prestanda. Texten beskriver bilden.

Tabell 7–13 visar de inställningar för prestanda som du kan ändra.

Tabell 7–13 Inställningar för prestanda

Dialogfönsterelement 

Beskrivning  

Visa text i ikoner

Välj ett alternativ för att ange när du vill förhandsgranska innehållet i textfiler på den ikon som representerar filen.  

Visa antal objekt i mappar

Välj ett alternativ för att ange när antalet objekt i mappar ska visas. 

Visa miniatyrbilder för bildfiler

Välj ett alternativ för att ange när miniatyrbilder för bildfiler ska visas. I Nautilus sparas en miniatyrbild för varje mapp i en mapp som heter .thumbnails och finns en nivå under den aktuella mappen.

Skapa inte miniatyrbilder för filer större än: Ange maximal filstorlek för filer som Nautilus ska skapa miniatyrbilder för.

Förhandsgranska ljudfiler

Välj ett alternativ för att ange när du vill förhandsgranska ljudfiler.