Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Så här skyddar du media

Du kan skydda flyttbara media från skrivoperationer eller från både läs- och skrivoperationer. Du kan skydda media med eller utan ett lösenord. Du kan skydda följande typer av media:

Om du vill se om ett media är skyddat högerklickar du på det objekt som representerar mediet på skrivbordet och väljer Medieegenskaper.

Nautilus identifierar mediets skydd. Nautilus visar emblem på objekt som representerar mediet på skrivbordsbakgrunden, och dessa emblem talar om vilken typ av skydd som gäller. Nautilus identifierar även om en diskett är skrivskyddad.

Om du vill skrivskydda ett medium högerklickar du på objektet som representerar mediet på skrivbordet. Välj Skrivskydda.

Gör så här om du vill skydda media från läs- och skrivåtgärder:

 1. Högerklicka på det objekt som representerar mediet på skrivbordet och välj Läs- och skrivskydda. En dialog för skydd visas.

  Dialogfönstret Skydd. Sammanhanget beskriver bilden.
 2. Välj ett av följande alternativ i dialogfönstret:

  Dialogfönsterelement 

  Beskrivning 

  Inaktivera skydd

  Välj det här alternativet om du vill ta bort skyddet för mediet. Om mediet är lösenordsskyddat visas dialogfönstret Lösenord. Skriv in lösenordet i fältet Lösenord och klicka på OK.

  Det här alternativet är bara tillgängligt om mediet är skyddat. 

  Skrivskydda utan lösenord

  Välj det här alternativet om du vill skydda mediet från skrivoperationer utan något lösenord.  

  Skrivskydda med lösenord

  Välj det här alternativet om du vill skydda mediet från skrivoperationer med ett lösenord.  

  Läs- och skrivskydda med lösenord

  Välj det här alternativet om du vill skydda mediet från läs- och skrivoperationer med ett lösenord. 

 3. Klicka på OK.

  Om du har valt alternativet Skrivskydda med lösenord eller Läs- och skrivskydda med lösenord visas dialogfönstret Medialösenordsfält. Skriv in lösenordet för mediet och skriv sedan in det en andra gång för att bekräfta det. Klicka på OK för att ange lösenordet.

  Om du vill ändra lösenordet för mediet måste du först inaktivera medieskyddet och sedan ange ett nytt lösenord för mediet.

Om du vill inaktivera medieskyddet högerklickar du på objektet som representerar mediet på skrivbordet. Välj Inaktivera skydd.