Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Så här matar du ut media

Du matar ut mediet genom att högerklicka på medieobjektet på skrivbordet och sedan välja Mata ut. Om medieenheten är eldriven matas mediet ut. Om medieenheten inte är eldriven visas ett meddelande när du kan mata ut mediet manuellt.

När du använder kommandot Mata ut för att mata ut media avmonteras mediet automatiskt.