Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Så här navigerar du i historiklistan med verktygsraden

Om du vill använda verktygsraden för att navigera i historiklistan utför du något av följande: