Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Så här navigerar du i historiklistan med fliken Historik

Du visar fliken Historik genom att klicka på fliken Historik i sidopanelen. På fliken Historik visas en lista över objekt som du har visat tidigare.

Fliken Historik med exempelfil, exempelmapp och exempel-URL:er.

Om du vill visa ett objekt från historiklistan i visningspanelen klickar du på objektet på fliken Historik.