Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Så här lägger du till arbetsytor

Högerklicka på panelprogrammet Arbetsytebytare och välj sedan Inställningar om du vill lägga till arbetsytor på skrivbordet. Dialogfönstret Inställningar för arbetsytebytare visas. Ange önskat antal arbetsytor i rotationsrutan Antal arbetsytor.