Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Så här växlar du mellan olika arbetsytor

Du kan växla mellan arbetsytor på följande sätt: