Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Den undre kantpanelen

När datorn startas löper en kantpanel utmed skärmens undre kant. Figur 4–2 visar en normal undre kantpanel. Systemadministratören kan ha ställt in den undre kantpanelen enligt lokala kriterier. Det kan alltså tänkas att den undre kantpanel som du har framför dig ser något annorlunda ut.

Figur 4–2 En normal undre kantpanel

Visar den undre kantpanelen. Bilden förklaras av den omgivande texten.

Den undre kantpanelen innehåller följande panelprogram:

Du kan ändra den undre kantpanelens beteende och utseende efter eget tycke och smak. Du kan även lägga till eller ta bort objekt från den undre kantpanelen. Du kan skapa flera paneler och ge dem individuella egenskaper och bakgrunder och fylla dem med olika objekt. Du kan även dölja paneler.