Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Menypanelen

Menypanelen löper längs skärmens övre kant. Menypanelen innehåller textmenyer i stället för bildmenyer. Figur 4–1 visar menypanelen. Systemadministratören kan ha ställt in menypanelen enligt lokala kriterier. Det kan alltså tänkas att menypanelen som du har framför dig ser något annorlunda ut.

Figur 4–1 En typisk menypanel

Standardmenypanelen. Bilden förklaras av den omgivande texten.

Standardmenypanelen innehåller följande objekt:

Objekt 

Beskrivning  

Program-menyn:

Program-menyn innehåller GNOME:s standardprogram.

Menyn Åtgärder

Åtgärder-menyn innehåller olika kommandon som du kan utföra skrivbordsåtgärder med.

Programstartare för hemmappen 

Klicka på den här programstartaren om du vill öppna hemmappen i ett Nautilus-filhanterarfönster.

Programstartare för Terminal

Klicka på den här programstartaren om du vill starta Terminal-programmet. Med Terminal får du tillgång till en UNIX-kommandorad.

Panelprogrammet Volymkontroll

Du kan ändra volymen på systemhögtalarna med hjälp av panelprogrammet Volymkontroll.

Panelprogrammet Klocka

Panelprogrammet Klocka visar vad klockan är. Om du klickar på urtavlan visas en meny med klockkommandon.

Fönsterlistans ikon 

Fönsterlistan är en lista över alla öppna fönster. Klicka på ikonen längst till höger på menypanelen och välj ett fönster som du vill aktivera.  

Till skillnad från andra paneltyper kan det bara finnas en menypanel åt gången på skrivbordet.