Zawartość

Wykaz rysunków

Tytuł i informacje o prawach autorskich

Wprowadzenie

1 Wprowadzenie do polskiej lokalizacji JD Edwards EnterpriseOne

2 Lokalizacje dla Polski

3 Konfiguracja lokalizacji dla Polski

4 Korzystanie z lokalizacji dla Polski

5 Przetwarzanie zleceń sprzedaży i faktur dla Polski

Glosariusz

Indeks