Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Så här utför du standardåtgärden

Om du vill köra standardåtgärden för en fil dubbelklickar du på filen. Standardåtgärden för oformaterade textfiler kan till exempel vara att visa filen i ett textvisningsprogram. I så fall kan du dubbelklicka på filen för att visa den i textvisningsprogrammet.

Du kan ange i inställningarna för Nautilus att du bara ska klicka en gång för att köra standardåtgärden. Du hittar mer information om detta i Ange inställningar för ikon- och listvyer.