Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Så här kör du åtgärder som inte är av standardtyp med undermenyn Öppna med

Om du vill köra åtgärder som inte är av standardtyp för en fil gör du så här:

  1. Markera den fil som du vill utföra åtgärden på i visningspanelen. Välj Arkiv -> Öppna med. Undermenyn Öppna med visas. Objekten på den här undermenyn motsvarar innehållet i följande delar av inställningsverktyget Filtyper och program för skrivbordet:

    • Listrutan Standardåtgärd i dialogfönstret Redigera filtyp

    • Listan Visningskomponent i dialogfönstret Redigera filtyp

  2. Välj en åtgärd på undermenyn Öppna med.