Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Så här kör du andra åtgärder när du visar en fil

När du visar en fil i visningspanelen kan sidopanelen innehålla knappar. Figur 7–2 visar sidopanelen när en textfil visas i visningspanelen.

Figur 7–2 Sidopanelen när en fil visas i visningspanelen

Sidopanelen. Innehåller filikon, filinformation, filemblem, Öppna med gedit, Öppna med knappar, flikar.

Knapparna representerar alla åtgärder som har definierats i inställningsverktyget Filtyper och program för skrivbordet. Åtgärderna definieras i listrutan Standardåtgärd i dialogfönstret Redigera filtyp i inställningsverktyget Filtyper och program. Klicka på en knapp för att köra en åtgärd. Standardåtgärden för oformaterade textfiler kan till exempel vara att öppna filen i gedit. Om den här åtgärden definieras visas en knapp som heter Öppna med gedit i sidopanelen. Om du vill öppna filen i programmet gedit klickar du på knappen Öppna med gedit.


Obs!  

Det visas ingen knapp för åtgärden i sidopanelen om åtgärder utesluts i någon av följande dialoger: