Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris
    
T
 
 tabeller, använda ( Index Term Link )
 
 tangentbord
  grundläggande färdigheter ( Index Term Link )
  konfigurera allmänna inställningar ( Index Term Link )
  konfigurera ljudinställningar ( Index Term Link )
  konfigurerar hjälpmedelsalternativ ( Index Term Link )
 
 tangentbordsgenvägar, konfigurera ( Index Term Link )
 
 teckensnitt
  program ( Index Term Link )
  skrivbord ( Index Term Link )
 
 teman
  ange teman för fönsterramar ( Index Term Link )
  ange teman för skrivbordsmiljön ( Index Term Link )
  Nautilus ( Index Term Link )
 
 terminal, föredraget program ( Index Term Link )
 
 textredigerare, föredraget program ( Index Term Link )
 
 Tilläggsprogrammet Fönsterlistan, information om fönstertillstånd ( Index Term Link )
 
 tjänster
  lägga till ( Index Term Link )
  redigera ( Index Term Link )