Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris
    
F
 
 filhanterare
  anpassa ( Index Term Link )
  bokmärken ( Index Term Link )
  Börja här, ikon
   Se Börja här, ikon
  dra-och-släpp ( Index Term Link )
  duplicera filer och mappar ( Index Term Link )
  emblem
   introduktion ( Index Term Link )
   lägga till ( Index Term Link )
  flikar
   Anteckningar ( Index Term Link )
   Historik ( Index Term Link )
   introduktion ( Index Term Link )
   Träd ( Index Term Link )
  flytta filer och mappar ( Index Term Link )
  FTP-platser
   Se FTP-platser
  fönster ( Index Term Link )
  fönsterkomponenter, visa och dölja ( Index Term Link )
  hantera filer och mappar ( Index Term Link )
  Hemplats
   Se Hemplats
  ikoner
   introduktion ( Index Term Link )
   sträcka ut ( Index Term Link )
   ändra ( Index Term Link )
  ikonvy
   illustration av ( Index Term Link )
   ordna filer i ( Index Term Link )
  inställningar
   introduktion ( Index Term Link )
   nya fönster ( Index Term Link )
   Papperskorgen ( Index Term Link )
   prestanda ( Index Term Link )
   sidopanel ( Index Term Link )
   skrivbordet ( Index Term Link )
   tema ( Index Term Link )
   vyer ( Index Term Link )
  introduktion ( Index Term Link )
  kopiera filer och mappar ( Index Term Link )
  köra andra åtgärder för filer ( Index Term Link )
  köra skript ( Index Term Link )
  köra standardåtgärder för filer ( Index Term Link )
  köra åtgärder som inte är av standardtyp för filer ( Index Term Link )
  listvy
   bild ( Index Term Link )
  markera filer och mappar ( Index Term Link )
  navigera ( Index Term Link )
  navigera historiken ( Index Term Link )
  Papperskorg
   Se Papperskorg
  plats för Börja här
   Se plats för Börja här
  sidopanel
   inställningar ( Index Term Link )
   introduktion ( Index Term Link )
  skapa mappar ( Index Term Link )
  skapa symboliska länkar ( Index Term Link )
  ta bort filer och mappar ( Index Term Link )
  tilldela åtgärder till filer ( Index Term Link )
  visa filer i visningspanelen ( Index Term Link )
  visa mappar ( Index Term Link )
  visningspanel
   Se visningspanel
  vyer
   introduktion ( Index Term Link )
   välja ( Index Term Link )
   ändra beteende ( Index Term Link )
  zooma in och ut ( Index Term Link )
  ändra bakgrunder ( Index Term Link )
  ändra namn på mappar ( Index Term Link )
  ändra rättigheter ( Index Term Link )
  ändra utseende på filer och mappar ( Index Term Link )
  ändra åtgärder ( Index Term Link )
  öppna filer ( Index Term Link )
  översikt ( Index Term Link )
 
 filhanteraren
  ikoner
   rubrikinställningar ( Index Term Link )
  ikonvy
   inställningar ( Index Term Link )
  inställ ningar
   ikonrubriker ( Index Term Link )
  inställningar
   ikon- och listvyer ( Index Term Link )
  listvy
   inställningar ( Index Term Link )
  vyer
   inställningar ( Index Term Link )
 
 filtyper
  konfigurera ( Index Term Link )
  lägga till ( Index Term Link )
  redigera ( Index Term Link )
 
 flikar
  Se filhanterare
 
 fliken Träd, använda ( Index Term Link )
 
 flytta fönster ( Index Term Link )
 
 flyttbara media
  formatera ( Index Term Link )
  introduktion ( Index Term Link )
  mata ut ( Index Term Link )
  skapa skivdelar ( Index Term Link )
  skydda ( Index Term Link )
  visa egenskaper ( Index Term Link )
  visa innehåll ( Index Term Link )
 
 FTP-platser, öppna ( Index Term Link )
 
 fönster
  aktivera ( Index Term Link )
  ange teman för ramar ( Index Term Link )
  använda tabeller ( Index Term Link )
  flytta ( Index Term Link )
  flytta till en annan arbetsyta ( Index Term Link )
  fönsterhanterare ( Index Term Link )
  Fönstermeny ( Index Term Link )
  hantera ( Index Term Link )
  introduktion ( Index Term Link )
  maximera ( Index Term Link )
  minimera ( Index Term Link )
  olika sorter ( Index Term Link )
  panelprogram och menyer för att arbeta med ( Index Term Link )
  panelprogrammet Fönsterlista
   Se panelprogrammet Fönsterlista
  placera på alla arbetsytor ( Index Term Link )
  ramar ( Index Term Link )
  ramkontrollelement ( Index Term Link )
  skugga ( Index Term Link )
  storleksändra paneler ( Index Term Link )
  stänga ( Index Term Link )
  teman ( Index Term Link )
  återställa ( Index Term Link )
  ändra storlek på ( Index Term Link )
  översikt ( Index Term Link )
 
 fönsterhanterare, anpassa ( Index Term Link )
 
 fönsterlistor
  Menypanel ( Index Term Link )
  panelprogrammet Fönsterlista ( Index Term Link )
 
 föredragna program
  terminal ( Index Term Link )
  textredigerare ( Index Term Link )
  webbläsare ( Index Term Link )