Go to main content

man pages section 7: Standards, Environments, Macros, Character Sets, and Miscellany

Exit Print View

Updated: Wednesday, July 27, 2022
 
 

groff_mmse (7)

Name

groff_mmse - Man page for 'groff_mmse' in section 7

Synopsis

Please see following description for synopsis

Description

Miscellaneous Information Manual                 GROFF_MMSE(7)NAMN
    groff_mmse - svenska mm makro fr groff

SYNTAX
    groff -mmse [ flaggor... ] [ filer... ]

BESKRIVNING
    mmse r en svensk variant av mm. Alla texter r versatta. En A4 sida fr
    text som r 13 cm bred, 3,5 cm indragning samt r 28,5 cm hg. Det finns
    std fr brevuppstllning enligt svensk standard fr vnster och hgerjuste-
    rad text.

    COVER kan anvnda se_ms som argument. Detta ger ett svenskt frsttsblad.
    Se groff_mm(7) fr vriga detaljer.

BREV
    Tillgngliga brevtyper:

    .LT SVV
       Vnsterstlld lptext med adressat i position T0 (vnsterstllt).

    .LT SVH
       Hgerstlld lptext med adressat i position T4 (passar fnsterku-
       vert).

    Fljande extra LO-variabler anvnds.

    .LO DNAMN namn
       Anger dokumentets namn.

    .LO MDAT datum
       Mottagarens datum, anges under Ert datum: (LetMDAT).

    .LO BIL strng
       Anger bilaga, nummer eller strng med Bilaga (LetBIL) som prefix.

    .LO KOMP text
       Anger kompletteringsuppgift.

    .LO DBET beteckning
       Anger dokumentbeteckning eller dokumentnummer.

    .LO BET beteckning
       Anger beteckning (rendebeteckning i form av diarienummer eller
       liknande).

    .LO SIDOR antal
       Anger totala antalet sidor och skrivs ut efter sidnumret inom
       parenteser.

    Om makrot .TP r definierat anropas det efter utskrift av brevhuvudet.
    Dr lgger man lmpligen in postadress och annat som brevfot.

SKRIVET AV
    Jrgen Hgg, Lund, Sweden <Jorgen.Hagg@axis.se>

FILER
    /usr/share/groff/1.22.3/tmac/mse.tmac

    /usr/share/groff/1.22.3/tmac/mm/se_*.cov

SE OCKS
    groff(1), troff(1), tbl(1), pic(1), eqn(1)
    groff_mm(7)ATTRIBUTES
    See attributes(7) for descriptions of the following attributes:


    +---------------+------------------+
    |ATTRIBUTE TYPE | ATTRIBUTE VALUE |
    +---------------+------------------+
    |Availability  | text/groff    |
    +---------------+------------------+
    |Stability   | Uncommitted   |
    +---------------+------------------+

NOTES
    Source code for open source software components in Oracle Solaris can
    be found at https://www.oracle.com/downloads/opensource/solaris-source-
    code-downloads.html.

    This software was built from source available at https://git-
    hub.com/oracle/solaris-userland. The original community source was
    downloaded from https://ftp.gnu.org/gnu/groff/groff-1.22.3.tar.gz.

    Further information about this software can be found on the open source
    community website at https://www.gnu.org/software/groff.Groff Version 1.22.3      4 November 2014         GROFF_MMSE(7)